miloslav königvstávanka

vstávej a bdi, dítě mé
schoulené, spokojené
koně už jdou ze zelí
už ne halí, už ne belí
pomalu vstávej

vstávej a bdi dítě mé
uzpívané, kolíbané
koníčkům svým popást dej
už ne hajej, už ne dadej
pomalu vstávej