miloslav königstavy

jakoby mlha
jakoby strach
jakoby slabost
jakoby prach
se usadily v mé samotě
a v šumícím obrazu světa
se všechno známé roztřese
a změní do nepochopitelných chvění

jakoby hlad
jakoby závrať
jakoby tlak
jakoby lámán
můj zrak, můj vhled do mých všech já
a v šumícím obrazu světa
se všechno známé roztřese
a změní do nepochopitelných chvění