miloslav königPřesvatá

Přesvatá panno!
Zachovej mi srdce čisté, aby umělo milovat.
Dej mi srdce silné, aby umělo snést každou težkost a smutek.
Srdce šlechetné, aby se umělo darovat a mít soucit.
Srdce velkodušné, aby umělo děkovat a odpouštět.
Srdce laskavé, aby umělo milovat, i když ho nemilují.
Srdce smělé, aby ho nedokázaly zranit lhostejnost a výsměch druhých.
Srdce horlivé, zapálené touhou.
Srdce raněné láskou a plné jejího ohně.