miloslav königPíseň ranní

Minula noční hodina,
poklekněm na kolena,
ve jménu Otce i Syna,
též Ducha svatého,
vše jednoho Hospodina.

Děkujemeť Tobě, o Bože náš!
žes z své lásky otcovské,
této noci byl strážce náš,
a že nad námi svou moc,
neproved ďábel satanáš.

Zažeň od nás ďábla zlého,
vzdal od nás i člověka
lstivého;
pošli k ostříhání nás
anděla Svého svatého.

A poněvadž v potu tváři
chléb svůj jísti musíme,
Bože, dobrý hospodáři!
požehnej,
ať se nám zde dobře daří.

Na tvou lásku spoléhám,
Tobě se poroučím;
se vším, což od Tebe mám,
dejž ať ve zdraví času
večerního dočekám.