miloslav könignina

seděla u rybníka
za vesnicí
a chlapi z ní každý
chodili za keře
ničit si páteře
krční

vlasy černé jak obloha
obloha noční
vlasy jak podlaha
divadelní
vlasy, co znamenají svět

seděla u rybníka
za vesnicí
a chlapi z ní
chlapi zní